top of page

 טיול שהוא

מסע בתוך גלויה

רק הרקע.png

מילים טובות

רק הרקע.png

תמונות מהחוויה

רק הרקע.png

שאלות ועוד

רק הרקע.png

תאריך יציאה

רק הרקע.png

תכנית הטיול

כנפי רוח טיולי נשים:

אהבה ויין  בגאורגיה - חבל קאחתי

יציאה: 7.11.23- חזרה: 11.11.23

לפרטים והרשמה

תודה שפנית אלי.

אחזור אלייך ממש בקרוב

מתי לקחת זמן רק לעצמך?

מתי היה לך שקט בראש?

מתי היית משוחררת מאחריות?

מתי הרשית לעצמך משהו רק בשבילך?

מתי דאגו לך ולך נשאר רק להנות?

מתי